Välkommen!

FOTOGRAFERA ELLER STUDERA ÖRNAR FRÅN BEKVÄMT GÖMSLE

Vi erbjuder fotografering och studier av örnar från gömsle vid Färnebofjärdens nationalpark. En stor orörd vildmark bara 15 mil från Stockholm och Mälardalen.

Vårt gömsle har plats för fyra fotografer och är väl isolerat samt utrustat med bekväma stolar, bra värmekälla och avskild toalett. Ingen skall behöva frysa här! Vill man vila sig finns två britsar. Man får vistas här från ca två timmar före gryningen och ända till skymningen om man vill. På vissa villkor kan också max två personer få övernatta. Plats i gömslet/hela gömslet kan bokas från den 2 januari till mitten-slutet av mars (beroende på när våren kommer).

På åteln, som ligger ca 30 meter från gömslet, kan upp till ett 50-tal havsörnar ses under en bra dag. Enstaka kungsörnar och duvhökar brukar också dyka upp, liksom mängder av korpar. Vid åteln finns ett antal torrakor som tjänar som sittplatser för örnarna och gör dem mer fotograferingsvänliga. Spelande orre, slaguggla, sparvuggla, pärluggla och gråspett kan ses eller höras från gömslet, särskilt under den senare delen av vintern. Räv, älg, rådjur, vildsvin, och med stor tur även lodjur, kan också dyka upp i närområdet.

Tilläggsarrangemang i form av fotografering av lavskrikor, hackspettar eller uttrar samt ugglelyssning kan erbjudas.

Bilder tagna av Hasse Andersson www.hasseandersson.se