Hyra av gömslet för en person
Alla dagar 1400kr + moms = 1750kr
Pris för extra dygn, 900kr + moms =1125kr

Hyra av hela gömslet(plats för max. 4 personer)
Alla dagar 3200kr + moms =4000kr
Pris för extra dygn 1800kr + moms = 2250kr

Örnförsäkring.
Om man helt missar fotolägen för örnar på eller kring åteln kan man få en ny sittningsdag påföljande år mot en "försäkringspremie" om 500 kr + moms = 625kr per person eller 1000 kr + moms = 1250kr för hela gömslet. Skulle föreningen av någon anledning inte kunna erbjuda detta får man tillbaka premien.

Tilläggsarrangemang lavskrikor, hackspettar och utter
Begär prisuppgift

Tilläggsarrangemang ugglekväll 
Pris 500kr + moms = 625kr

Avbokningsregler.
Om man bokar av senast 14 dagar innan besöket får man tillbaka hyran inkl ev försäkringsbelopp minus en avbokningavgift om 300 kr + moms = 375kr.