Hyra av gömslet för en person
Alla dagar 1500kr
Pris för extra dygn, 1000kr

Hyra av hela gömslet(plats för max. 4 personer)
Alla dagar 3500kr
Pris för extra dygn 2000kr

Örnförsäkring.
Om man helt missar fotolägen för örnar på eller kring åteln kan man få en ny sittningsdag påföljande år mot en "försäkringspremie" om 500 kr per person eller 1000 kr för hela gömslet. Skulle föreningen av någon anledning inte kunna erbjuda detta får man tillbaka premien.

Tilläggsarrangemang lavskrikor, hackspettar och utter
Begär prisuppgift

Tilläggsarrangemang ugglekväll 
Pris 500kr

Avbokningsregler.
Om man bokar av senast 14 dagar innan besöket får man tillbaka hyran inkl ev försäkringsbelopp minus en avbokningavgift om 300 kr.