Hyra av gömslet för en person
Alla dagar 1650kr
Pris för extra dygn 1100kr

Hyra av hela gömslet (plats för max. 4 personer)
Alla dagar 3850kr
Pris för extra dygn 2200kr

Örnförsäkring.
Om man helt missar fotolägen för örnar på eller kring åteln kan man få en ny sittningsdag påföljande år mot en "försäkringspremie" om 550 kr per person eller 1100 kr för hela gömslet. Skulle föreningen av någon anledning inte kunna erbjuda detta får man tillbaka premien.

Tilläggsarrangemang lavskrikor, hackspettar och utter
Begär prisuppgift

Tilläggsarrangemang ugglekväll 
Pris 650kr

Avbokningsregler.
Om man bokar av senast 14 dagar innan besöket får man tillbaka hyran inkl ev försäkringsbelopp minus en avbokningavgift om 350 kr.