Kölfors Kölfors Kölfors Kölfors Kölfors Föreningens stuga för medlemmarnas övernattningar i nationalparken

Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid Nedre Dalälven har syftet att arbeta för fågelskydd och  naturvård i övrigt vid den unika Nedre Dalälven, med tonvikt på Färnebofjärdens nationalpark med omgivningar. Den bildades år 2012 och har som kärna de personer, på den idéella sidan, som verkat längts (några från tidigt 1970-tal) och vet mest om området. Vi har gjort i stort sett alla fågelinventeringar som publicerats från nationalparken, vi har god kontakt med myndigheterna (är bl.a.representerade i nationalparkens skötselråd), vi har varit med om att finansiera det stora praktverket Färnebofjärden -  nationalparken vid Nedre Dalälven, som kom ut på Votums Förlag hösten 2019 och vi bedriver sedan år 2012  örnmatningen vid Gysinge.

Syftena med matningen är främst att

  • hjälpa havsörn och kungsörn med giftfri föda vintertid.
  • öka intresset för örnar och skyddet av dem.
  • avläsa ringar på fåglarna och därvid bidra till kännedomen om arternas förekomst, rörelsemönster m.m.


Sponsorer

Gömslet är uppfört med bidrag från Upplandstiftelsen, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Leader Nedre Dalälven samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Örnmaten är skänkt av Roslagsfisk i Grisslehamn, Bäsinge slakteri och Vinnersjö gårdsslakteri. 

De flesta djur- och fågelbilder på denna hemsida är tagna av fotograf Hasse Andersson www.hasseandersson.se