Kölfors Kölfors Kölfors Kölfors Kölfors Föreningens stuga för medlemmarnas övernattningar i nationalparken

Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid nedre Dalälven bildades år 2010 av de naturvårdare och ornitologer som är mest aktiva med fågelinventeringar, fågelskydd och naturvård vid nedre Dalälven, särskilt Färnebofjärdens nationalpark med omgivningar. Ett av föreningens projekt är örnmatningen nära Gysinge.

Syftena med matningen är främst att

  • hjälpa havsörn och kungsörn med giftfri föda vintertid.
  • öka intresset för örnar och skyddet av dem.
  • avläsa ringar på fåglarna och därvid bidra till kännedomen om arternas förekomst, rörelsemönster m.m.


Sponsorer

Gömslet är uppfört med bidrag från Upplandstiftelsen, Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Leader Nedre Dalälven samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Örnmaten är skänkt av Roslagsfisk i Grisslehamn, Bäsinge slakteri, Faringe slakteri och Vinnersjö gårdsslakteri. 

De flesta djur- och fågelbilder på denna hemsida är tagna av fotograf Hasse Andersson www.hasseandersson.se