Kölfors Föreningens stuga för medlemmarnas övernattningar i nationalparken

Föreningen för Fågelskydd och Naturvård vid nedre Dalälven bildades år 2010 av de naturvårdare och ornitologer som är mest aktiva med fågelinventeringar, fågelskydd och naturvård vid nedre Dalälven, särskilt Färnebofjärdens nationalpark med omgivningar. Ett av föreningens projekt är örnmatningen nära Gysinge.

Syftena med matningen är främst att

  • hjälpa havsörn och kungsörn med giftfri föda vintertid.
  • öka intresset för örnar och skyddet av dem.
  • avläsa ringar på fåglarna och därvid bidra till kännedomen om arternas förekomst, rörelsemönster m.m.

Sponsorer

Gömslet är uppfört med bidrag från Naturskyddsföreningen i Gävleborg, Upplandstiftelsen samt Leader Nedre Dalälven, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Örnmaten är skänkt av Roslagsfisk i Grisslehamn, Lövstakött i Uppsala, Diléns saluhall i Valbo och Tomas Jönssons slakteri i Vinnersjö. 

De flesta djur- och fågelbilder på denna hemsida är tagna av fotograf Hasse Andersson www.hasseandersson.se